University of Twente

University of Twente

University of…

Sinds het najaar van 2014 hanteert de University of Twente een nieuw communicatieconcept. De naam University of Twente speelt hierin een centrale rol.

Het ‘University of’ concept sluit aan bij de internationale ambities van de University of Twente én de belangrijke rol op wereldniveau. Het concept weerspiegelt het profiel, het ondernemerschap en het internationale karakter van de universiteit. Door in ‘stevige’ taal uiting te geven aan uitgesproken ambities profileert de University of Twente zich als internationale topspeler en als de meest ondernemende universiteit van Europa.

Het vertrekpunt in de vernieuwde communicatie vormt de kopregel die begint met ‘University of…’ Deze simpele woordcombinatie geeft karakter aan het merk University of Twente en biedt ruimte om te communiceren over alles wat de UT
doet. Het gebruik van helder Engels benadrukt de toonaangevende internationale positie. En of het nu gaat over het ondernemende karakter, de kernwaarden, de bruisende campus, het university college (ATLAS) of de gerenommeerde onderzoeksinstituten, het antwoord op de kopregel is altijd ‘University of Twente’. Dit is immers dé plek waar hetgeen in de kopregel wordt beschreven ontstaat en/of plaatsvindt.


Klant          Universitity of  Twente
Bureau      more
Jaar            2015