Connect

Connect

Logo ontwikkeling

Logo voorstel voor een innovatief concept ‘Conceptueel bouwen volgens Plegt-Vos’.


Klant           Plegt-Vos
Bureau       more
Jaar             2010