Cogas

Cogas

Centrale verbinder

Cogas wil zich ontwikkelen van netbeheerder tot centrale verbinder. Cogas biedt een slim energie- en communicatienetwerk en legt verbindingen met en tussen partijen die ook samen willen bouwen aan een duurzaam Twente. Een Twente waar mensen steeds comfortabeler kunnen wonen, werken en leven.

De groene draad

De groene draad staat voor het Twentse landschap, duurzaamheid en vernieuwing en is dé centrale verbinder tussen de ambitie van Cogas en de diverse doelgroepen. Van ondernemer tot medewerker, van student tot consument en stakeholder. Kortom: de groene draad verbindt mens, verhaal en Cogas.

Facetten

De groene draad loopt letterlijk als een levenslijn door alle communicatie van Cogas. Het visuele element is opgebouwd uit verschillende facetten. Deze facetten vormen het uitgangspunt voor de creatieve toepassing van de groenedraad-gedachte.


Klant          Cogas
Bureau      slagbijalmelo
Jaar            2013
Link            www.cogas.nl